Thượng tá Trần Đình Bính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn xác định bảo đảm chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ ( DQTV), dự bị động viên (DBĐV) là nội dung trọng tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nhờ tham mưu đúng và trúng, nên các xã trong toàn huyện  đều hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên. Từ năm 2014 đến nay, Huyện ủy Cư Kuin đã kết nạp 139 đảng viên trong lực lượng DQTV, 47 đảng viên trong lực lượng DBĐV, 65 đảng viên trong thanh niên nhập ngũ... Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV tăng từ 13,3% (năm 2014) lên 28,52% (năm 2018); trong lực lượng DBĐV từ 5,7 % (năm 2014) lên 11,55% (năm 2018); tỷ lệ đảng viên trong thôn, buôn đội trưởng đạt 73,2% (tăng 23,2% so với năm 2014); chi bộ quân sự có cấp ủy đạt 100%; đại đội DBĐV có cấp ủy đạt 45,5%.

Theo Trung tá Phạm Văn Tấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện, bài học kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ ở Cư Kuin là cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hằng năm, Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các xã tổ chức khảo sát nắm chắc số lượng, chất lượng quần chúng trong DQTV, DBĐV; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; sau bồi dưỡng giao cho các chi bộ thôn, buôn, chi bộ quân sự phân công đảng viên bồi dưỡng giúp đỡ. Trên cơ sở chỉ tiêu huyện giao, các Đảng bộ xã, cơ quan, tổ chức giao chỉ tiêu đến từng chi bộ thôn, buôn; lấy kết quả kết nạp đảng viên trong lực lượng làm tiêu chí để xem xét khen thưởng tổ chức đảng hằng năm; hằng quý tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm công tác phát triển Đảng, lấy mô hình hay, hiệu quả để học tập nhân rộng trong lực lượng.

Điểm sáng mà Ban CHQS huyện Cư Kuin vận dụng có hiệu quả trong việc bồi dưỡng nguồn là thông qua giáo dục chính trị, huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm để theo dõi, khuyến khích, động viên họ phấn đấu, thể hiện mình bằng những việc làm thiết thực, xây dựng cho họ có niềm tin và động cơ phấn đấu bền bỉ, động cơ vào Đảng đúng đắn. Thực tế cho thấy, 100% đảng viên được kết nạp Đảng đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, có nhiều đồng chí phát triển thành cán bộ chủ chốt của địa phương. Từ thực tế ở Cư Kuin cũng cho thấy, địa phương nào mà Ban CHQS huyện và cấp ủy, chính quyền thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, DBĐV thì ở đó chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ thêm vững chắc...

HÒA THUẬN