Một tên lính chạy sang nhà bên cạnh (nơi chúng dồn dân gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em ngồi tập trung), bắt em Vũ Văn Ề, 12 tuổi (con ông Lê) đưa đến cửa hầm. Rồi chúng bắt em chui xuống xem có du kích hay bộ đội không. Đề phòng em bỏ trốn, chúng cẩn thận buộc vào thắt lưng em một sợi dây thừng thật chắc, dong ra ngoài. Chúng nói với Ề: Nếu thấy người thì mày giật dây hoặc kêu lên, báo cho chúng tao biết!

Ề đi sâu vào trong hầm, gặp một tổ du kích đang ẩn ở đây. Em báo ngay cho các anh biết tình hình địch ở bên ngoài, rồi đề xuất luôn: “Em nghĩ thế này, ta phải lừa chúng thôi, các anh ạ! Các anh hãy cắt dây thừng chúng buộc vào lưng em, để em vào sâu bên trong chút nữa. Rồi các anh đào đất lấp ngách hầm đã bị lộ, đề phòng giặc ném lựu đạn vào”.

Bọn địch chờ mãi, không thấy Ề quay ra. Một tên cầm đầu dây thừng giật giật, rồi kéo ra, thấy nhẹ bẫng, biết là bị chú “oắt con” lừa. Mấy tên địch bèn lấy rơm rạ đốt lên, hun hầm buộc Ề phải ra. Hết một bó rơm, không thấy tăm hơi “oắt con” đâu. Biết là bị lừa, chúng văng tục mấy tiếng rồi hậm hực bỏ đi. Khi giặc rút khỏi làng, mọi người cứ đinh ninh em Ề đã chết dưới hầm. Mọi người đi tìm kiếm. Từ phía khác, bỗng có tiếng reo cười. Mọi người quay lại đều “ồ” lên một tiếng. Ề lon ton chạy trước. Theo sau là các anh du kích nở những nụ cười thật tươi: “Anh em chúng tôi về đây rồi!”.

LÊ HOÀI THAO