Loại vũ khí thô sơ đặc biệt là giàn cung tên. Đây là một loại nỏ có thể phóng hàng loạt mũi tên cùng một lúc. Giàn cung tên này sử dụng theo hình thức gài bẫy, không có người bắn. Khi địch vướng dây thì tên bay ra, những mũi tên đã được tẩm chất độc, chế từ phân gà, phân ngựa, nước đái ngựa, nọc rắn... Khi địch trúng tên thì bị nhiễm trùng uốn ván hoặc chưa trúng tên nhưng chúng hoảng sợ bỏ chạy thì đã có các hầm chông sẵn sàng đợi chúng. Các hầm chông được bố trí liên hoàn với đủ loại, như: Chông đòn, chông hầm, chông quay, chông bàn, chông hom…

Du kích huyện Giồng Trôm còn sử dụng ná lãi, mô phỏng từ chiếc nỏ (ná) của đồng bào dân tộc thiểu số. Ná lãi là cái cung được gắn trên cần gỗ, dây cung giương sẵn máng vào cần gỗ sau đuôi tên. Khi sử dụng bấm tay vào lẫy, sợi dây cung sẽ bật lên bắn mũi tên về phía trước. Một loại vũ khí "độc đáo" nữa là giàn thun bắn lựu đạn. Giàn thun làm bằng cây to cỡ bắp chân, néo cột cắm sâu xuống đất cho vững chãi và được ngụy trang kỹ. Dây thun được bện to bằng cổ tay dài hàng thước. Khi sử dụng, ba, bốn du kích dùng sức kéo về phía trước để tạo lực đẩy bắn lựu đạn đi xa. Giàn thun có thể bắn lựu đạn đi xa hàng trăm mét. Ưu điểm của loại vũ khí này là địch rất khó xác định địa điểm bắn lựu đạn của ta. Vì vậy mà địch rất sợ với các loại vũ khí thô sơ mà du kích ta sử dụng.

HƯƠNG NGÂN