Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thiết giáp họp bàn, quyết định chọn Đại đội 3 và Đại đội 9, trang bị xe tăng PT-76 của Trung đoàn Xe tăng 203 thực hiện nhiệm vụ này. Hai đại đội được tổ chức thành một tiểu đoàn thiếu, mang phiên hiệu Tiểu đoàn 198. Sau thời gian làm công tác chuẩn bị, đầu tháng 10-1967, Tiểu đoàn 198 xuất phát hành quân vào chiến trường miền Nam.

Vượt qua hàng nghìn cây số, ngày 21-12-1967, Tiểu đoàn 198 đến vị trí tập kết ở Na Bo, Nậm Khang trên khu vực Đường 9. Quá trình hành quân cơ động, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn đã sáng tạo nhiều biện pháp để ngụy trang, lợi dụng địa hình, địa vật để ẩn giấu, tránh sự trinh sát, phát hiện của địch. Trong số đó, cán bộ, chiến sĩ xe tăng đã nghĩ ra cách trồng cỏ... trên xe tăng. Bộ đội xe tăng đã lấy đất đựng vào các giỏ, sọt đan bằng tre, dây rừng, lấy cỏ tranh trồng lên, rồi đặt trên xe tăng. Khi hành quân, các xe tăng tạo nên những bụi cỏ tranh dưới những cánh rừng. Khi cơ động vào vị trí tập kết đánh trận Tà Mây, Làng Vây, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 và 9 cũng áp dụng cách trồng cỏ ngụy trang. Xe tăng hành quân qua suối, ven đồi, khiến địch không phát hiện ra, bảo đảm bí mật cho đến khi nổ súng, góp phần vào thắng lợi của trận đánh, mở đầu truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng" của bộ đội tăng thiết giáp.

HƯƠNG NGÂN