leftcenterrightdel
Hai khẩu súng CKC được trưng bày tại Phòng truyền thống Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi về cõi vĩnh hằng. Thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, ngày 29-11-1969, Bộ Chính trị đã quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”. Thực hiện quyết nghị của Bộ Chính trị, ngày 2-9-1973, công trình Lăng Bác được khởi công và hoàn thành sau hai năm xây dựng.

Sáng 29-8-1975, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ long trọng tổ chức Lễ khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng Bác. Hai chiến sĩ Nông Văn Thành và Nguyễn Văn Ri vinh dự được cầm súng CKC làm nhiệm vụ trong phiên gác tiêu binh đầu tiên. Kể từ đó đến nay, các chiến sĩ tiêu binh danh dự tác phong chỉnh tề, giữ súng nghiêm trang luôn ở bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh đó đã in đậm trong tâm khảm của bao người dân Việt Nam và du khách quốc tế. Chiến sĩ tiêu binh bên Lăng Bác là biểu tượng danh dự, thể hiện lòng kính trọng, biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đối với Bác Hồ kính yêu.

Bài và ảnh: HƯNG THẮNG