Vào khoảng đầu tháng 1-1950, chúng tổ chức cuộc càn lớn vào thôn Lành Nổ (xã Kim Tân, huyện Kim Thành hiện nay), với hàng trăm tên lính. Lực lượng của ta chỉ có một tiểu đội bộ đội địa phương huyện do Trung đội trưởng Trần Kim Thịnh trực tiếp chỉ huy và một tiểu đội du kích địa phương. Địch bao vây quanh làng, nổ súng như vãi đạn. Ta chống trả quyết liệt, nhưng phải tiết kiệm đạn nên chỉ có tính chất cầm cự.

Để nghi binh, thoát hiểm, ta dùng kế đánh lừa địch. Chiến sĩ Ninh Văn Xuân, quê ở làng An Bình, xã Tuấn Hưng (nay là xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành) luồn dưới giao thông hào, khi thì ở phía đông, khi thì ở phía nam, lúc lại sang phía tây... dùng chiếc kèn đồng trompette, mỗi nơi, thổi vài tiếng như hiệu lệnh cho quân ta xung phong. Địch hoang mang, không biết lực lượng của ta mạnh đến mức nào. Cùng lúc, ta tổ chức một tổ chiến đấu luồn ra ngoài, bắn vào sau lưng địch.

Với tiếng kèn ở phía trước, súng nổ sau lưng, quân địch ngỡ là lọt vào thế trận phục kích của quân ta bày sẵn nên vội vã rút lui.

Thế là bằng nghệ thuật nghi binh, quân ta đã đuổi được hàng trăm tên địch ra khỏi làng, khiến chúng phải bỏ dở cuộc càn quét, chưa kịp gây thiệt hại gì cho ta.

LÊ HOÀI THAO