Để đánh tàu chiến địch trên sông Lô, bộ đội và dân quân, du kích thôn Khoan Bộ (xã Phương Khoan) và xã Hữu Đô dùng các thân cây chuối, sơn đen, lập các trận địa pháo binh giả. Nhân dân các thôn Ngọc Chúc (xã Chí Đám), xã Thọ Sơn, Hữu Đô sơn đen các quả bưởi thả xuống lòng sông giả thủy lôi để chặn hướng cơ động của tàu địch. Để phối hợp với Bộ đội Pháo binh, ở các trận địa giả, dân quân, du kích các xã Hữu Đô, Thọ Sơn, thôn Ngọc Chúc còn đốt lửa, tạo khói nghi binh, thu hút sự chú ý của quân Pháp, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng chủ lực ta tấn công tàu chiến trên sông Lô. Khi thấy khói lửa ở các "trận địa" giả, quân Pháp tưởng trận địa thật nên cho máy bay và tàu chiến bắn phá nhằm tiêu diệt sinh lực và phá hủy hủy vũ khí trang bị của ta. Đặc biệt, nhân dân địa phương các xã nằm dọc ven sông Lô còn tham gia đóng góp lương thực, thực phẩm và các phương tiện phục vụ cho trận đánh; dân quân, du kích đốt ống nứa tươi cho nổ và đốt pháo cối trong thùng sắt tây; đánh trống, gõ mõ, gõ kẻng để gây thanh thế cho bộ đội pháo binh và quân dân ta chiến đấu.

Bằng việc sử dụng các nguyên vật liệu tại chỗ nghi binh, với sự thông minh, sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ của Bộ đội Pháo binh, dân quân, du kích, nên các trận đánh trên sông Lô tháng 10 và 11-1947 đạt hiệu suất chiến đấu cao; ta đã bắn chìm và bắn hỏng hàng chục tàu chiến địch, buộc chúng phải rút chạy. Các trận đánh đạt hiệu suất cao trên sông Lô góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông năm 1947.

HƯƠNG NGÂN