Đầu năm 1969, lợi dụng những khó khăn tạm thời của ta sau Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, quân đội chính quyền Sài Gòn và chư hầu tập trung càn quét, đánh phá ác liệt Khu căn cứ Minh Đạm, Long Đất, Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu). Địch thực hiện chiến thuật mới: Xây dựng các lô cốt bằng bê tông nửa nổi, nửa chìm, với nhiều lỗ châu mai, kết hợp với hệ thống rào dây thép gai, bãi mìn dày đặc, thực hiện “tát nước bắt cá” hòng chặt đứt liên lạc giữa nhân dân với cách mạng ở bên ngoài, tiêu diệt cơ sở cách mạng ở bên trong, gây cho ta những khó khăn nhất định.

Địa đạo bám trụ đánh địch của quân dân Long Đất năm 1963-1967. Ảnh tư liệu

Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 445 tổ chức đánh phá thủ đoạn của địch, mở thông các đường dây liên lạc với nhân dân, giữ vững và phát triển phong trào cách mạng. Sau nhiều lần trinh sát kỹ lưỡng, cuối tháng 8, đầu tháng 9-1969, ta đã tổ chức đánh ba trận và đều sử dụng cách đánh: Bí mật cắt rào, sử dụng bộ binh, được hỏa lực mạnh chi viện đánh cường tập vào mục tiêu nhưng đều không thành công, bộ đội thương vong. Nguyên nhân do hỏa lực bắn thẳng của địch ở các ụ ngầm và hỏa lực pháo binh của địch chế áp mạnh, ta không tiến lên được...

Tiểu đoàn 445 tổ chức rút kinh nghiệm và điều chỉnh cách đánh mới. Đêm 28-9-1969, ta tổ chức 5 tổ đặc công, bí mật tiềm nhập vào căn cứ địch. Đồng thời, các mũi bộ binh của ta bí mật triển khai các vị trí xung quanh, sẵn sàng đánh địch cơ động phản kích và đánh địch chặn đường rút của ta… Với trang bị gọn nhẹ, cách đánh bất ngờ, các chiến sĩ ta dùng thủ pháo diệt gọn 4 lô cốt ngầm, thu 14 khẩu súng và rút ra ngoài an toàn, địch không kịp phản ứng.

Phát huy thắng lợi đã đạt được, các đơn vị đẩy mạnh tiến công khiến địch không dám ở trong lô cốt vào ban đêm. Đến cuối tháng 10-1969, ta đã phá 25 lô cốt (tổng số 36 lô cốt), tạo điều kiện thúc đẩy phong trào cách mạng của địa phương phát triển.

CÔNG MINH