Tà Cơn là trung tâm phòng ngự của tập đoàn cứ điểm Khe Sanh, trên một khu vực rộng, địch tổ chức xây dựng hệ thống phòng thủ mạnh. Lực lượng địch có Trung đoàn 26 lính thủy đánh bộ Mỹ gồm 3 tiểu đoàn và được tăng cường thêm một tiểu đoàn của Trung đoàn 9 lính thủy đánh bộ. Ngoài lực lượng trong căn cứ còn được tăng cường thêm 1 tiểu đoàn pháo 155mm và 105mm, 1 đại đội xe tăng, 1 tiểu đoàn 37 biệt động, 1 đội thám báo 300 tên, giữa căn cứ là một sân bay hiện đại. Cụm cứ điểm gần một vạn quân, chủ yếu là lính thủy đánh bộ Mỹ, được coi là thiện chiến nhất, trang bị đầy đủ và hiện đại, bố phòng vững chắc.

Chiến sĩ Đại đội 8, Trung đoàn 9 tham gia vây lấn Tà Cơn. Ảnh tư liệu


 

Nhận nhiệm vụ vây lấn Tà Cơn, chỉ huy các sư đoàn ý thức được rằng: Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, việc tổ chức thế trận phòng ngự, vây lấn một tập đoàn cứ điểm lớn của quân viễn chinh Mỹ lần đầu tiên được đặt ra. Sau khi nhận nhiệm vụ, các đơn vị đã tiến hành xây dựng quyết tâm, làm công tác tư tưởng, phát động phong trào thi đua “giết giặc lập công”. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo xây dựng thế trận phòng ngự kiên cường chốt chặn, vây lấn. Trước thực tiễn diễn biến của chiến trường, chủ trương của ta là: Kiên quyết đưa lực lượng vây lấn cứ điểm Tà Cơn triệt đường tiếp tế, buộc địch phải đưa lực lượng giải tỏa, từ đó các lực lượng phải kết hợp vây lấn với sẵn sàng tiêu diệt sinh lực địch khi chúng nống ra, chuẩn bị lực lượng để đánh viện nhỏ và lớn. Đến ngày 10-2-1968, các đơn vị đã tổ chức được 13 trận địa vây lấn xung quanh Tà Cơn, thành những mũi nhọn cắm sâu vào căn cứ địch. Đơn vị đã tiến hành tổ chức chốt chính, chốt phụ hợp thành thế chân kiềng, sẵn sàng diệt địch phản kích.

Những tiền đồn, lô cốt bảo vệ vòng ngoài của địch bị ta tập kích chủ yếu bằng bộc phá, lựu đạn, thủ pháo, gây thiệt hại cho lính thủy đánh bộ Mỹ. Từ thế trận vây lấn, ta liên tục nã đạn cối, bắn tỉa vào quân địch, đánh bật các cuộc phản kích của chúng. Kết hợp các hình thức tác chiến của bộ binh với pháo binh tiêu hao sinh lực địch, làm cho quân địch không tổ chức hoạt động bình thường được, phải sống chui rúc dưới hầm, mọi hoạt động trên mặt đất bị ta khống chế, làm chủ.

Bằng tinh thần chiến đấu mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, hình thức chiến thuật phòng ngự kiên cường “chốt chặn, vây lấn” cứ điểm Tà Cơn, trong 50 ngày đêm, các đơn vị đã tiêu diệt lực lượng lớn quân địch, phá hủy rất nhiều vũ khí trang bị và kho tàng của chúng.

NHẬT VŨ