leftcenterrightdel

Thượng tá Nguyễn Văn Tú kiểm tra lễ tiết, tác phong quân nhân Đại đội 11.

Chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Văn Tú, khi anh đang trực tiếp kiểm tra bộ đội huấn luyện tại trận địa pháo phòng không của Đại đội 11. Sau khi rút kinh nghiệm đợt luyện tập kíp chiến đấu, anh chia sẻ: “Việc sâu sát, kiểm tra đơn vị là rất quan trọng đối với người lãnh đạo, chỉ huy bởi không những đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mà qua đó còn bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm trong huấn luyện, quản lý bộ đội cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phân đội và sĩ quan trẻ mới ra trường”.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, trong những năm qua, để cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu Phong trào TĐQT, Thượng tá Nguyễn Văn Tú đã luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi những sáng kiến, giải pháp phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, tránh sự nhàm chán, tẻ nhạt, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày của bộ đội, gắn thực hiện Phong trào TĐQT của đơn vị với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, để bộ đội yêu mến, gắn bó đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Tú thống nhất trong Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trung đoàn triển khai thực hiện tốt mô hình “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy, mỗi tuần học một điều luật”; xây dựng thành công mô hình chi bộ “4 tốt” (Trách nhiệm tốt; chất lượng sinh hoạt tốt; tự phê bình và phê bình tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt), mô hình “3 cùng, 4 biết” (3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội; 4 biết: biết Điều lệnh quản lý bộ đội, chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; biết nhiệm vụ của đơn vị bản thân; biết tâm tư tình cảm, diễn biến tư tưởng bộ đội; biết xử lý khi có tình huống tư tưởng, kỷ luật nảy sinh) trong công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn còn thường xuyên quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, coi đồng chí, đồng đội như anh em trong gia đình. Thượng tá Nguyễn Văn Tú làm gương phát động quyên góp, ủng hộ cả vật chất, tinh thần và trực tiếp đến thăm các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn là người đồng bào thiểu số Giẻ Triêng (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), đồng bào Cơ Tu (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và những đồng chí có con bị mắc bệnh hiểm nghèo…

Trong công tác lãnh đạo, Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Tú cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Anh tâm niệm: “Muốn có uy tín để chỉ huy, trước hết người cán bộ phải tâm huyết với đơn vị, có trách nhiệm cao trong lời nói và việc làm. Đó chính là mấu chốt để bản thân tôi luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao”.

leftcenterrightdel
Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Tú kiểm tra công tác huấn luyện của Đại đội 11.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm SSCĐ, quản lý vùng trời trong tình hình mới, anh đã có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật cho các Đại đội Pháo phòng không và lực lượng Tên lửa tầm thấp A72. Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Tú và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiến trình biểu huấn luyện, rút kinh nghiệm sau từng nội dung, ngày, tuần, tháng, qua đó chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Bên cạnh đó, anh còn đặt ra yêu cầu cao đối với các pháo thủ là phải “giỏi số mình, làm tốt các số khác”; lựa chọn các đồng chí kỹ thuật viên, quân nhân chuyên nghiệp có khả năng để huấn luyện, bồi dưỡng vào các vị trí trắc thủ, xạ thủ chủ chốt như: Trắc thủ ra-đa, trắc thủ máy chỉ huy, xạ thủ tên lửa tầm thấp A72… Nhờ đó, hằng năm, các đơn vị tham gia bắn đạn thật đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu, được Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng cờ đơn vị bắn giỏi. 100% phân đội làm nhiệm vụ trực ban SSCĐ được công nhận đơn vị trực ban chiến đấu khá, thực hiện nghiêm “4 biết” trong quản lý vùng trời; không để xảy ra hiện tượng sai, sót, lọt chậm; tỷ lệ quan sát phát hiện, thông báo, báo động đạt 100%.

Với những kết quả đạt được, Trung đoàn Pháo phòng không 224 có 5 năm liên tục (2015-2019) được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi. Thượng tá Nguyễn Văn Tú có 3 năm liền (2017-2019) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2019 được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Bài, ảnh: VĂN CHUNG