Ông Trần Xuân Đạt sinh ngày 12-2-1964, ở tổ dân phố Giao Lâm, phường Huyền Tụng (TP Bắc Kạn). Trước đây, ông là bộ đội thuộc Trung đoàn 426, Sư đoàn 392, Quân khu 1. Năm 1989, khi đơn vị giải thể, ông về tham gia công tác tại địa phương. Trải qua nhiều vị trí công tác, ông luôn phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2011-2016, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Ông Trần Xuân Đạt có trình độ đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y và trình độ trung cấp chuyên ngành lâm nghiệp. Tháng 10-2015, khi đang giữ chức Phó chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, ông xin chuyển công tác và được ông Nông Văn Hạng, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai; ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND TP Bắc Kạn (nay là Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn) xác nhận, đồng ý. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn trình danh sách những người tham gia sát hạch lên Sở Nội vụ tại Tờ trình số 158/TTr-SNN, ngày 22-10-2015. Ngày 28-1-2016, ông Đạt dự kiểm tra sát hạch xét chuyển công chức cấp tỉnh theo Kế hoạch số 07/KH-HĐKTSH của Hội đồng Kiểm tra sát hạch tỉnh Bắc Kạn và vượt qua cuộc sát hạch này theo Quyết định số 244/QĐ-UBND, ngày 29-2-2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Sau đó, ông được điều động về công tác tại Hạt Kiểm lâm Bạch Thông, Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn từ ngày 4-3-2016. Cũng trong khoảng thời gian này, ông Đạt nhận được quyết định miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND phường và quyết định nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, với lý do: Không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 (thực hiện theo Thông báo số 210-TB/TW ngày 7-9-2015 của Bộ Chính trị).

leftcenterrightdel
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân trao đổi, làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

Không đồng ý với các quyết định trên, ông Đạt kiến nghị tới các cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết. Ngày 11-4-2017, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 253/SNV-XDCQ&CTTN, nêu rõ: Quá trình tổng hợp các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt I năm 2016, Sở Nội vụ đã sơ xuất đưa ông Trần Xuân Đạt sinh ngày 12-2-1964, trình độ đại học nông lâm không thuộc diện tinh giản biên chế, để làm thủ tục trình Bộ Nội vụ thẩm tra. Do vậy, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn trình Bộ Nội vụ đưa ông Trần Xuân Đạt ra khỏi diện nghỉ chế độ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Ngày 11-7-2017, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có Công văn số 606/SNV-DCQ&CTTN, nêu: Bộ Nội vụ đã có ý kiến với trường hợp ông Trần Xuân Đạt được thực hiện hai chế độ cùng tại một thời điểm là không phù hợp. Do vậy, để phù hợp với thực tế bố trí, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh đưa ông Trần Xuân Đạt ra khỏi danh sách các đối tượng theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Ngày 18-8-2017, UBND tỉnh Bắc Kạn có Thông báo số 139/TB-UBND nêu ý kiến chỉ đạo của ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh: Giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Nội vụ cho rút tên ông Trần Xuân Đạt ra khỏi danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Sở Nội vụ, UBND TP Bắc Kạn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức có liên quan trong việc tham mưu, trình UBND tỉnh trường hợp ông Trần Xuân Đạt vào cả hai danh sách (tinh giản biên chế và xét chuyển công chức).

Ngày 30-11-2017, Bộ Tài chính có Công văn số 16235/BTC-NSNN gửi UBND tỉnh Bắc Kạn, nội dung nêu rõ: Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đưa ông Trần Xuân Đạt ra khỏi danh sách tin giản biên chế; Văn bản số 2804/BNV-TCBC ngày 26-5-2017 của Bộ Nội vụ đồng ý với tỉnh Bắc Kạn về chủ trương cho ông Trần Xuân Đạt ra khỏi danh sách tinh giản biên chế; Bộ Tài chính giảm trừ số tiền 75 triệu đồng vào số kinh phí phải bổ sung cho tỉnh để thực hiện tinh giản biên chế đợt II năm 2017 của tỉnh Bắc Kạn.

Sự việc tưởng ngã ngũ thì ngày 29-12-2017, UBND tỉnh Bắc Kạn bất ngờ ra Quyết định số 2273/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 244/QĐ-UBND, ngày 29-2-2016 với lý do: Quyết định số 57/QĐ-UBND có trước Quyết định số 244/QĐ-UBND. Ngày 5-3-2018, UBND TP Bắc Kạn có Quyết định số 442/QĐ-UBND cho ông Trần Xuân Đạt thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Chính vì vậy, ông Trần Xuân Đạt đã có đơn khiếu nại Quyết định số 2273/QĐ-UBND.

Ngày 26-2-2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải chủ trì buổi làm việc với ông Trần Xuân Đạt và giao Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, rà soát các vị trí việc làm phù hợp, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để ông Đạt có vị trí việc làm. Yên tâm, tin tưởng kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn, ông Trần Xuân Đạt không có khiếu nại gì thêm. Thế nhưng, từ đó đến đầu năm 2019, ông Đạt vẫn chưa được bố trí việc làm mới, phù hợp nên tiếp tục khiếu nại. Song tại Công văn số 43/UBND-TCD ngày 26-3-2019 và Công văn số 3688/UBND-TCD ngày 8-7-2019, UBND tỉnh Bắc Kạn lại trả lời “đã hết thời hạn khiếu nại Quyết định số 2273/QĐ-UBND”.

Ông Trần Xuân Đạt, chia sẻ: “Tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân ở mảnh đất này; quá trình công tác cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cấp trên ghi nhận. Tôi chỉ mong sao các cơ quan của TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn quan tâm, sớm bố trí việc làm cho tôi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để tôi tiếp tục được cống hiến”. Trong khi đó, làm việc với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, cho biết: “Tôi cũng mới về sở nhận nhiệm vụ nên chưa nắm hết được sự việc. Qua phản ánh của Báo Quân đội nhân dân, tôi sẽ chỉ đạo các phòng chức năng rà soát lại toàn bộ việc này, nhất là việc quan tâm, sắp xếp vị trí việc làm mới cho ông Trần Xuân Đạt”.

Tinh giản biên chế là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đang được các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt nhưng cũng vấp phải không ít khó khăn, sai sót. Trường hợp nêu trên là một ví dụ, chúng tôi cho rằng, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn trong việc quan tâm bố trí, sắp xếp vị trí việc làm mới cho ông Trần Xuân Đạt là cách giải quyết thấu tình đạt lý. 

Bài và ảnh: ĐỨC TUẤN-VĂN THI