06/12/2020 09:10

Sức mạnh bảo đảm vượt sông

QĐND Online - Trong thời thời bình, Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ: Vừa huấn luyện, SSCĐ, vừa xây dựng công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ, sẵn sàng cơ động khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Đây là những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi bộ đội phải được huấn luyện công phu, có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng thuần thục. Vì vậy, đơn vị đã vận dụng sáng tạo phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo chức năng, nhiệm vụ, sát với phương án tác chiến của từng đơn vị và gắn với thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về huấn luyện bảo đảm vượt sông của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414.

HOÀNG KHÁNH TRÌNH (thực hiện)

Xe vượt sông tự hành PTS dùng để chở bộ binh và các binh khí kỹ thuật như xe bọc thép, ô tô...
Xe vượt sông tự hành PTS dùng để chở bộ binh và các binh khí kỹ thuật như xe bọc thép, ô tô...
Ca nô đẩy cầu phao PMP do Liên Xô sản xuất.
Ca nô đẩy cầu phao PMP do Liên Xô sản xuất.
Huấn luyện bắc cầu bảo đảm vượt sông
Huấn luyện bắc cầu bảo đảm vượt sông
Việc lắp ghép cầu phao PMP được cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhịp nhàng, thuần thục và chính xác.
Việc lắp ghép cầu phao PMP được cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện nhịp nhàng, thuần thục và chính xác.
Huấn luyện bắc cầu, ghép phà để vận chuyển các loại binh khí, phương tiện kỹ thuật qua sông.
Huấn luyện bắc cầu, ghép phà để vận chuyển các loại binh khí, phương tiện kỹ thuật qua sông.
Huấn luyện ghép phà bằng xe bánh xích tự hành GSP.
Huấn luyện ghép phà bằng xe bánh xích tự hành GSP.
Người chỉ huy ghép phà phải quyết đoán, căn chỉnh chính xác từng động tác, kỹ năng của các bộ phận thuộc quyền.
Người chỉ huy ghép phà phải quyết đoán, căn chỉnh chính xác từng động tác, kỹ năng của các bộ phận thuộc quyền.
Phà GSP được ghép lại với nhau và chạy bằng chân vịt.
Phà GSP được ghép lại với nhau và chạy bằng chân vịt.
Huấn luyện vượt sông là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có trình độ kỹ, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ.
Huấn luyện vượt sông là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có trình độ kỹ, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ.
Bên cạnh đó bộ đội phải có thể lực tốt mới đáp ứng được nhiệm vụ...
Bên cạnh đó bộ đội phải có thể lực tốt mới đáp ứng được nhiệm vụ...
Ý kiến bạn đọc
BÀI LIÊN QUAN
TIN MỚI CẬP NHẬT