Theo đó, doanh nghiệp bất động sản này bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 cũng không được doanh nghiệp công bố định kỳ.

Ngoài ra, Sacom cũng công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX với báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022 và tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022.

Trước đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2.

Công ty này cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Vina2 cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022…

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.