Đây là một trong những hoạt động của Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường ý thức cảnh giác trong đồng bào các dân tộc thiểu số trước các hoạt động lôi kéo, kích động chống phá của các thế lực thù địch. Các đại biểu được thông tin, tuyên truyền các vấn đề, như: Quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền con người và những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác nhân quyền tại địa phương; tình hình, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo góp phần bảo đảm quyền con người tại địa phương và công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền...

leftcenterrightdel
 “Tết quân-dân” là một trong những hoạt động hiệu quả để tuyên truyền pháp luật.

Hòa thượng Dương Nê, Trụ trì chùa Trà Cuôn, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, cho biết: “Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện thực hiện các chế độ chính sách đối với dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Mỹ Xuyên nói riêng. Qua đó giúp cho chức sắc, chức việc và đồng bào phật tử an tâm tu tập, làm kinh tế, phát triển đời sống xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới”.

Ông Sơn Sóc Hiên, Trưởng ban Quản trị chùa Pong Tứk Chắs, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, chia sẻ: “Nhờ được tuyên truyền tốt chính sách của Đảng, Nhà nước mà bà con luôn hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương; chức sắc, chức việc, người có uy tín thì có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi để cùng chung tay xây dựng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, các tín đồ”. 

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tỉnh Sóc Trăng còn triển khai hiệu quả hoạt động “Tết quân-dân”, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến gần hơn với người dân. Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Thông qua các hoạt động giúp nhân dân, chúng tôi tuyên truyền bà con chấp hành pháp luật, quy định của địa phương, đặc biệt là chính sách về dân tộc, tôn giáo, nhận rõ những thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch”. 

Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhân quyền, chính sách dân tộc, tôn giáo đã giúp cho tình hình an ninh chính trị ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh Sóc Trăng ngày càng ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa...

Bài và ảnh: THANH NAM