Nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật được các đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật thực hiện hiệu quả, như: "Mỗi tuần một điều luật", học tập, kiểm tra pháp luật qua mạng nội bộ; giáo dục thông qua hình thức sân khấu hóa, qua hệ thống truyền thanh nội bộ... Thực tiễn cho thấy, thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bộ đội nắm chắc kiến thức, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần quản lý chặt chẽ trang bị kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Kho 858 phối hợp với Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân tuyên truyền pháp luật cho bộ đội.
leftcenterrightdel
Kiểm tra kiến thức pháp luật ở Nhà máy X52. 
leftcenterrightdel
Mô hình giáo dục pháp luật trực quan ở Nhà máy X70 (Hải Phòng). 


VĂN HƯỞNG (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.