Trả lời: Vấn đề bạn đọc hỏi được quy định tại Điều 231, Văn bản hợp nhất Bộ luật Hình sự ngày 10-7-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, cụ thể:

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ một năm đến 5 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội hai lần trở lên;

c) Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300.000.000 đồng trở lên;

d) Gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 5 năm.

* Bạn đọc Hoàng Văn Tú ở phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La, hỏi: Yêu cầu đối với cuộc gọi điện thoại quảng cáo được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn đọc hỏi được quy định tại Điều 21, Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14-8-2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2020, cụ thể:

1. Mọi cuộc gọi điện thoại quảng cáo đều phải có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi điện thoại quảng cáo (gồm tên, địa chỉ) và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo. Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

2. Trường hợp người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi điện thoại quảng cáo, người quảng cáo phải chấm dứt ngay việc tiếp tục gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đó.

QĐND