Tháng 6-2013, tôi được quân đội tuyển dụng làm viên chức quốc phòng. Vậy tôi có được cộng thời gian công tác trong ngành kiểm toán với thời gian là công chức quốc phòng để tính hưởng phụ cấp thâm niên hay không?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 224/2017/TT-BQP ngày 13-9-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm: Thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội và thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác (bao gồm: Công an, cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng, nhà giáo, dự trữ quốc gia và các ngành, nghề khác được Chính phủ quy định).

Như vậy, đồng chí được cộng thời gian công tác ở ngành kiểm toán với thời gian là công chức quốc phòng để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

* Anh Lê Văn Hải, ở phường Bình Minh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai hỏi: Hai vợ chồng tôi đều là quân nhân chuyên nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; dự kiến đến tháng 12-2020 thì vợ tôi sinh con. Vậy, tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Trả lời:

Tại điểm e khoản 1 Điều 31 và khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Như vậy, trường hợp đồng chí đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên khi vợ sinh con thì đồng chí được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ đồng chí sinh con với thời gian nghỉ tương ứng theo các quy định nêu trên.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND