Trả lời: Theo Điều 14 Luật BHYT, căn cứ đóng BHYT được quy định như sau: Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì căn cứ để đóng BHYT là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng BHYT là tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng thì căn cứ để đóng BHYT là tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Đối với các đối tượng khác thì căn cứ để đóng BHYT là mức lương cơ sở. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, chị Định hiện đang buôn bán tự do thì mức đóng BHYT là mức lương cơ sở.

* Anh Hồ Văn Hoàng, trú xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hỏi: Nhà nước có chính sách ưu đãi gì đối với hoạt động đầu tư từ Quỹ BHYT ?

Trả lời: Theo Điều 4 Luật BHYT, chính sách của Nhà nước về BHYT như sau: Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng BHYT cho người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng xã hội. Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư từ Quỹ BHYT để bảo toàn và tăng trưởng quỹ. Nguồn thu của quỹ và số tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư từ Quỹ BHYT được miễn thuế. Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia BHYT hoặc đóng BHYT cho các nhóm đối tượng. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong quản lý BHYT.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn