Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20-6-2016 của Bộ Quốc phòng-Bộ Y tế-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu thì quân nhân là đối tượng tham gia BHYT; do đó, chiến sĩ mới nhập ngũ là đối tượng tham gia BHYT. 

Trình tự, thủ tục cấp thẻ BHYT đối với quân nhân được quy định tại khoản 3, Điều 4 của Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng có trách nhiệm cấp thẻ BHYT và chuyển về đơn vị cho người tham gia BHYT.

* Ông Lê Hồng Hà ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), hỏi: Quân nhân có phải đóng BHYT không? Mức đóng BHYT được quy định như thế nào và trong trường hợp nào thì Quỹ BHXH đóng BHYT cho quân nhân?

Trả lời: Điều 4 và 5 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP quy định:

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ phần kinh phí đóng BHYT cho quân nhân.

2. Mức đóng BHYT hằng tháng (kể từ ngày 1-1-2016) như sau:

- Đối với sĩ quan, QNCN: Bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

- Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ: Bằng 4,5% mức lương cơ sở.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính và thủ trưởng cơ quan có liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT phù hợp.

Khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 20-6-2016 hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu quy định Quỹ BHXH đóng BHYT cho quân nhân khi thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

1. Sĩ quan, QNCN trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

2. Sĩ quan, QNCN đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành theo quy định của pháp luật về BHXH.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp xin gửi về Phòng Biên tập công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND