Trả lời: Căn cứ vào điểm k, khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì nếu người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm, người chở sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng về lỗi chở người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Đồng thời, theo khoản 3, Điều 11 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thì người đi quá giang (người được chở) cũng bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng về lỗi người được chở trên xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Nếu người đi mô tô, xe máy đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng theo điểm i, khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

QĐND