Trả lời: Theo Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, trường hợp người bệnh đến KBCB tại cơ sở KBCB tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng KBCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), được quỹ BHYT thanh toán như sau: Trường hợp KBCB ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định, nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KBCB. Trường hợp KBCB nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Cũng theo Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, trường hợp người bệnh đến KBCB nội trú tại cơ sở KBCB tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng KBCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định, nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Trường hợp người bệnh đến KBCB nội trú tại cơ sở KBCB tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng KBCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu), được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.