leftcenterrightdel
Các xe chở vật liệu không có bạt che đậy, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

* Bà Nguyễn Thị Phượng, ở phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương), phản ánh: Núp dưới danh nghĩa múc đất thuê cho các hộ dân thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản và các hộ thầu đất công cấy lúa xin chuyển đổi thành ao nuôi cá, một số đối tượng đã khai thác khoáng sản trái phép đi tiêu thụ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hề hay biết, khiến dư luận bức xúc.

AN KHÁNH