So với tháng 2-2018, giảm cả 3 tiêu chí, cụ thể: Giảm 255 vụ (16,13%), giảm 82 người chết (11,31%) và giảm 59 người bị thương (5,05%). Tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp; toàn quốc xảy ra hơn 370 vụ cháy, nổ, trong đó có nhiều vụ cháy, nổ nghiêm trọng, điển hình là vụ cháy cao ốc tại TP Hồ Chí Minh...

TUẤN NAM