Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các lễ hội đầu xuân và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; luôn nắm chắc, dự báo sát tình hình, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; đẩy mạnh triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh, các chính sách phục hồi kinh tế, xã hội sau dịch bệnh để trục lợi; phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán, quản lý đất đai, tài nguyên, xuất nhập cảnh...

DƯƠNG QUỲNH