Theo thông tin tại hội nghị, cả nước có 110 cơ sở cai nghiện ma túy, trong đó có 97 cơ sở cai nghiện công lập, hầu hết đều trong tình trạng quá tải và xuống cấp trầm trọng, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Đến nay đã có 19 tỉnh, thành phố tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; có 124 đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện. Tuy nhiên, hiện toàn quốc có hơn 196.000 người nghiện ma túy (giảm hơn 9.000 người so với năm 2021), trong đó có khoảng 97.200 người chưa được đưa vào cơ sở cai nghiện. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu trước mắt cần tập trung nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy để khắc phục tình trạng quá tải và xuống cấp. Những địa phương chưa có cơ sở cai nghiện thì sử dụng các cơ sở tạm thời và sớm có kế hoạch xây dựng cơ sở cai nghiện với sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương...

LÂM SƠN