Trong quý III, công tác phối hợp giữa các lực lượng diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng. Các lực lượng thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống đối. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức 120 buổi tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển, đảo cho hơn 1.600 lượt người tham gia; bắt giữ và xử lý 35 vụ/47 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

THANH PHƯỚC