Theo điều tra, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã: Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh). Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc. Đến năm 2011, Đức thôi giữ chức giám đốc, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Lê Thị Lan, em gái Đức, là phó giám đốc. Tháng 9-2017, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý. Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 khoản vay có liên quan đến các sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo Kết luận giám định số 336/KLGĐ-THH2 ngày 10-3-2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 khoản vay đều là hồ sơ khống. Hai đối tượng này khai nhận đã lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa, Đức và Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút hơn 22 tỷ đồng. 

XUÂN VĨNH