Trên cơ sở nghị định, Binh đoàn 15 cùng công an các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum đã ký các quy chế phối hợp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 3 năm qua, các đơn vị trên đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn lực lượng đạt hiệu quả thiết thực. Phối hợp tổ chức lực lượng trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác, kiểm tra địa bàn trong các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng và bảo vệ tốt sản phẩm, tài sản của đơn vị, của người dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và bảo vệ an ninh biên giới. Các đơn vị phối hợp làm tốt công tác dân vận, giải quyết tốt các vụ việc, không để xảy ra khiếu kiện, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, chặt phá cây cao su. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy, nhân rộng; mô hình “Tổ tự quản”, “Gắn kết hộ”, “Kết nghĩa với các thôn làng”... đạt hiệu quả cao. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15, công an các tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã ký Quy chế phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

LÊ QUANG HỒI