Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng kết nối Việt Nam và thế giới; đồng thời kết nối các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các trung tâm kinh tế quan trọng của cả nước...

Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tiếp tục tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quá trình triển khai dự án; trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bên liên quan...

NGUYỄN HỮU