Đến nay, Công an tỉnh An Giang bố trí công an chính quy tại 119 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, đạt tỉ lệ 100%, với tổng số 427 đồng chí, sớm hơn hai năm so với lộ trình đề án đề ra (đến năm 2021); trong đó, 119 đồng chí được bố trí trưởng công an xã, 119 đồng chí được bố trí phó trưởng công an xã và 189 đồng chí được bố trí làm công an viên. Các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự sẽ được bố trí 5 đồng chí (1 trưởng công an xã, 1 phó trưởng công an xã và 3 công an viên); đối với các xã còn lại bố trí 3 đồng chí (1 trưởng công an xã, 1 phó trưởng công an xã và 1 công an viên). Việc bố trí công an chính quy tại các xã nhằm nắm chắc tình hình, quán xuyến địa bàn, vận động nhân dân tham gia Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay, khắc phục những tồn tại, hạn chế của lực lượng công an xã bán chuyên trách.

ĐỨC BÌNH