Phóng viên (PV): Với hơn 67.000 hội viên, Hội CCB thành phố có biện pháp gì trong huy động cán bộ, hội viên tham gia giữ gìn ANTT, thưa đồng chí?

Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa: Trước hết, lãnh đạo hội các cấp thường xuyên quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Các cấp hội cụ thể hóa chương trình phối hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc; phổ biến, tuyên truyền đến cơ sở trên địa bàn thành phố thông qua sinh hoạt chi hội CCB khu phố, ấp, khu dân cư, mạng nội bộ, nhóm mạng các cấp hội... để hội viên hiểu và tự nguyện tham gia.

leftcenterrightdel
Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa. 

Với hơn 40% CCB đảm nhiệm cương vị bí thư, cấp ủy, tổ trưởng dân phố, ban điều hành khu phố..., công tác tuyên truyền, huy động lực lượng CCB tham gia giữ gìn ANTT được triển khai hiệu quả; đồng thời các cấp hội động viên, phát huy vai trò gương mẫu của CCB tham gia lực lượng chính trị nòng cốt, lực lượng cốt cán CCB sẵn sàng ứng trực, tham mưu xử lý tình huống khi có yêu cầu của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng tại cơ sở.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của CCB thành phố tham gia giữ gìn ANTT?

Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa: Thời gian qua, Hội CCB thành phố tổ chức nhiều hoạt động cụ thể về công tác vận động quần chúng, vận động hội viên CCB tham gia thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở... Lãnh đạo các cấp hội quan tâm chỉ đạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các lực lượng nòng cốt; xây dựng, phát triển, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phòng, chống tội phạm, tổ hòa giải cơ sở, cảm hóa lỗi lầm, phát huy hiệu quả vai trò của cán bộ cơ sở, trong đó có vai trò của chi hội trưởng CCB, cảnh sát khu vực; vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm ổn định ANTT.

Chúng tôi đã kiện toàn lực lượng chính trị nòng cốt, cử hàng nghìn CCB tham gia lực lượng này tại các xã, phường, quận, huyện, khối dân chính đảng, cơ sở tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp hội đều có hội viên uy tín tham gia tổ hòa giải cơ sở. Củng cố, kiện toàn 76 đội cán sự xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn, 78 tổ ANTT, an toàn xã hội do hội CCB quản lý.

Các đội cán sự xã hội tình nguyện xã, thị trấn được phân công quản lý, cảm hóa, giáo dục hàng trăm người sai phạm và giúp cai nghiện 646 người; có gần 2.900 hội viên CCB thuộc tổ ANTT, an toàn xã hội phối hợp với công an, quân sự và dân phòng tổ chức hàng nghìn buổi tuần tra bảo vệ địa bàn góp phần kéo giảm tội phạm, vi phạm, tệ nạn xã hội.

PV: Đồng chí có thể giới thiệu một số mô hình tiêu biểu của CCB thành phố trong thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"?

Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa: Phát huy hiệu quả chương trình “5 mẫu mực”, CCB các cấp đã triển khai hàng loạt mô hình tiêu biểu trong phong trào CCB tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự địa bàn. Các hội CCB cơ sở đều có “Tổ an ninh tự quản”, “Tổ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật”, “Đội cán sự xã hội tình nguyện về ANTT” phường, xã, thị trấn; “Tổ ANTT, an toàn xã hội”, “Tổ dư luận xã hội”...

Các cấp hội triển khai nhiều mô hình nổi bật, như: “Mỗi chi hội là một trận địa, mỗi hội viên là một chiến sĩ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội”, “Xóm đạo bình yên”, “Gậy an ninh”, “Cán bộ, hội viên CCB gương mẫu thực hiện trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng, lề đường”; “Người lính năm xưa, người thầy hôm nay”, “Đội hỗ trợ 24/7”, Câu lạc bộ “Gia đình CCB tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Tuyến đường CCB an toàn”, “Tổ điều tiết giao thông CCB”...

leftcenterrightdel
 Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh tham gia vận động nhân dân không lấn chiếm lòng, lề đường. Ảnh: VĂN RUẬT

Ngoài ra, còn nhiều việc làm cụ thể tham gia bảo đảm an toàn giao thông, tuyên truyền giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

PV: Để phát huy hiệu quả vai trò của CCB tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian tới Hội CCB thành phố tập trung vào những vấn đề gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa: Từ đặc điểm địa bàn và nhu cầu thực tế, chúng tôi tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường phối hợp giữa hội CCB với Công an, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tập trung chỉ đạo duy trì và nhân rộng các mô hình hay, điển hình tốt, phát huy vai trò các mô hình tự quản về ANTT, tạo điều kiện cho mọi hội viên đều được tham gia.

Các hoạt động trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" phải được lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở từng địa bàn để tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đặc biêt, sau khi thành phố thực hiện đề án sắp xếp lại khu phố, ấp, chúng tôi sẽ kiện toàn lực lượng chính trị nòng cốt CCB; tham gia các lớp tập huấn do cấp ủy, Công an thành phố và cơ quan chức năng tổ chức. Các cấp hội tích cực vận động hội viên và nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với thực tiễn địa bàn, góp phần giữ yên bình cho thành phố thân yêu.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HOÀNG THÀNH (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.