Phát huy truyền thống xung kích của quân đội trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày nay tuổi trẻ quân đội vẫn đang xung kích đi đầu trên mọi mặt trận. Thông qua các Phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và Phong trào Thi đua Quyết thắng; Phong trào "Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao" và "Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ", tuổi trẻ quân đội đã và đang phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thi đua rèn đức, rèn sức, luyện tài, thực hiện việc khó, việc mới, việc quan trọng, có ý nghĩa đối với đời sống xã hội đất nước.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển (Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân) trao đổi, xử lý thông số đo đạc, thiết lập hải đồ. Ảnh: DƯƠNG HÀ.

Tuổi trẻ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đang xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, SSCĐ, không ngừng sáng tạo nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, thuần thục các phương án tác chiến. Chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, thực hiện nếp sống chính quy, xây dựng môi trường văn hóa. Xung kích thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"; phát huy vai trò, sức sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh. Xung kích thực hiện "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và phục vụ tốt". Thông qua các hoạt động của Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo", tuổi trẻ toàn quân tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, xung kích, sáng tạo tiến quân vào khoa học và công nghệ, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tư tưởng bộ đội; chất lượng huấn luyện, dạy học, SSCĐ, chăm sóc sức khỏe bộ đội; tăng năng suất lao động... Nhiều công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ của tuổi trẻ quân đội đạt được giải cao ở các cuộc thi, hội thao, giải thưởng quốc gia và quốc tế.

Thông qua Phong trào thi đua "Tuổi trẻ quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau", tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị quân đội tích cực tham gia giúp dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: Làm đường, xây dựng trạm xá, trường học, công trình thủy lợi; kiên trì bám dân, bám thôn, làng, chủ động tìm cách làm, mô hình sản xuất mới để phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương. Cùng với việc xung kích đi đầu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh phòng, chống tội phạm..., tuổi trẻ quân đội còn xung kích trong công tác an sinh xã hội, phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; rà phá bom mìn, vật liệu nổ, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh; hết lòng giúp đỡ, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ quân đội đã có nhiều cách làm hay, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân từ phương thức canh tác, nuôi trồng đến vệ sinh xóm bản; phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương xóa đói, giảm nghèo bền vững, từng bước đồng bộ hóa và hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...

Trên lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, tuổi trẻ quân đội đã thực hiện tốt chương trình giao lưu sĩ quan trẻ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước và các hoạt động quốc tế. Cùng với thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung trên bộ, trên biển; giao lưu quốc phòng... tuổi trẻ quân đội còn xung kích tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi trong điều kiện nhiều khó khăn, thiếu thốn...

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang và sẽ tác động mạnh đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đối với nước ta, 4 nguy cơ mà Đảng ta xác định đến nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau, nhất là nguy cơ "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch ngày càng diễn ra quyết liệt hơn, tác động mạnh đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của tuổi trẻ quân đội. Điều đó đòi hỏi tuổi trẻ quân đội phải rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trong sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống, giỏi chuyên môn nghiệp vụ quân sự, sức khỏe tốt, có ý chí phấn đấu vươn lên, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tuổi trẻ quân đội tiếp tục thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đào tạo, nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật; đột phá đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; đột phá nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện nếp sống văn hóa. Xây dựng tổ chức đoàn trong quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năng động, sáng tạo trong hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đại tá VŨ HỒNG KHANH