Đồng chí Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí Kim Jong Un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn: “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện là bước ngoặt lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam thông qua việc đề ra đường lối đúng đắn, sáng suốt, kiên trì và đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em lập nên những chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước vì nền độc lập dân tộc và tự do dân tộc, xây dựng đất nước thành nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại Đông Nam Á…

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào đánh giá cao và xin nhiệt liệt chúc mừng về những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được, và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, quyết đoán của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa…”.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh: “90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội không ngừng giành được những thành tựu mới. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Đảng và nhân dân Việt Nam nhất định sẽ không ngừng củng cố, hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, tiến tới tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với những thành tích đặc biệt.

Đảng Cộng sản Trung Quốc trước sau như một coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam, sẵn sàng cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị, đi sâu trao đổi kinh nghiệm lý luận, thực tiễn về xây dựng đảng, quản lý đất nước, học hỏi lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau trong quá trình tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc của mình, cùng dẫn dắt quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh, ổn định, thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển, đóng góp cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại…”.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn: “Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong phát triển kinh tế và xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, đặc biệt là vị thế và vai trò của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Campuchia-Việt Nam không ngừng được phát triển và quyết tâm tiếp tục củng cố mối quan hệ Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển bền vững theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Trong Điện mừng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết: “Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, tôi xin gửi tới đồng chí, tới Đảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp trọng đại này, chúng tôi xin khẳng định lại lời cam kết của Tổng Tư lệnh cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz về tình anh em trước sau như một với Đảng Cộng sản, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…”.

Trong Điện mừng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un viết: “Chúng tôi cảm thấy vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang giành được trong việc hoàn thành sự nghiệp xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh và văn minh đúng theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng.

Tôi tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển trong cuộc đấu tranh chung nhằm bảo vệ, giữ gìn và hoàn thành sự nghiệp xã hội chủ nghĩa”.

QĐND