Triển lãm giới thiệu 500 cuốn sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

500 cuốn sách được sắp xếp xoay quanh 4 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh-danh nhân văn hóa kiệt xuất; Chủ tịch Hồ Chí Minh - sáng mãi tên Người; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua các cuốn sách được giới thiệu trong triển lãm, bạn đọc sẽ hiểu biết thêm về nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và trải qua những năm tháng của thời thơ ấu; tuổi trẻ đầy hoài bão khi Người bước chân lên tàu rời đất nước; ý chí mãnh liệt, nghị lực phi thường của Bác khi dấn thân vào cuộc trường chinh gian lao để đi tìm tự do cho Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Cuốn sách "Bác Hồ đi kháng chiến" trưng bày tại triển lãm trực tuyến.

Triển lãm cũng đồng thời giới thiệu nhiều tư liệu liên quan đến những tình cảm và sự biết ơn của người dân cả nước và bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thông qua triển lãm, góp phần tuyên truyền, giáo dục nhận thức về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TRẦN NHÀN