/ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh/tin-tuc-su-kien/p/5
/ky-niem-130-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh/tin-tuc-su-kien
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy trao tranh chân dung Bác Hồ tặng Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân
go top