Trong lần về thăm Hợp tác xã Hồng Thái (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) ngày 15-2-1965, Người dạy: “Phải nắm vững tay cày, tay súng, đẩy mạnh quốc phòng, trật tự trị an, củng cố tốt dân quân, tự vệ, luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu”. Đối với lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu, Người căn dặn: “Các chú ở đồng bằng không có rừng cây, nhưng có rừng người, căn cứ trong lòng dân là tốt nhất”.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, những năm qua, LLVT Quân khu 3 luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bằng những việc làm thiết thực, sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, xây dựng địa bàn quân khu vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, phát triển về văn hóa, xã hội, đóng góp “sức người, sức của” vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đơn vị bộ đội bảo vệ bờ biển vùng Đông Bắc Tổ quốc, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, ngày 31-3-1959. Ảnh tư liệu

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, những năm qua, Cục Chính trị đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng thường trực theo hướng “tinh, mạnh, gọn”, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ các loại vũ khí trang bị mới và các loại vũ khí trang bị có trong biên chế. Kết hợp tốt giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, hành quân cơ động dài ngày. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, huy động sức mạnh tổng hợp, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế trận của từng địa phương trong thế trận quốc phòng của quân khu, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn.

Những năm gần đây, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, trong đó nhiều đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Cùng với đó, Cục Chính trị đã đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” từ chi bộ đến đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tự giác, gương mẫu thực hiện; hằng tháng, chi bộ kiểm điểm theo nội dung đăng ký phấn đấu, bảo đảm cụ thể, trung thực, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Qua đó tinh thần trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc ghi và vận dụng sáng tạo lời Bác dạy vào thực tiễn công tác, trong thời gian tới, Cục Chính trị tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tích cực đổi mới và làm tốt công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo sự chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng Đảng. Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng LLVT Quân khu 3 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dành cho quân và dân Quân khu 3.

Thiếu tướng NGUYỄN QUỐC TUẤN - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3