Các vật phẩm với hình ảnh "cờ vàng", cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu những website, ứng dụng thương mại điện tử, rà soát, gỡ bỏ các vật phẩm đồng xu 2 đô la Australia và những vật phẩm, đồ sưu tầm tương tự khác có hình "cờ vàng" được bày bán trên các website, ứng dụng. Đối với các sàn thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu cần có biện pháp xử lý, ngăn chặn bằng từ khóa, biện pháp kỹ thuật để loại bỏ những gian hàng, vật phẩm đồng 2 đô la Australia và các vật phẩm, đồ sưu tầm tương tự khác có hình "cờ vàng" được bày bán trên sàn.

NAM TRỰC