leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, từ đầu năm đến nay, cả nước đã trồng 108.258 ha rừng, đạt 41,6% kế hoạch, trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng 1.489 ha, rừng sản xuất 106.868 ha, chăm sóc rừng trồng 303.138 ha, trồng 48,6 triệu cây lâm nghiệp phân tán. Dự kiến theo kế hoạch năm 2021 sẽ trồng 260.000 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng 5.000 ha, rừng sản xuất 255.000 ha, trồng 120 triệu cây phân tán.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cả nước đã khai thác 8,6 triệu m3 gỗ, trong đó từ rừng trồng tập trung (rừng sản xuất) khoảng 6 triệu m3 gỗ, 2 triệu m3 gỗ cao su, 0,6 triệu m3 gỗ từ cây trồng phân tán. Tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8,71 tỷ USD, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2020. Dự báo năm 2021, Việt Nam sẽ xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt khoảng 15,5 tỷ USD.

leftcenterrightdel
Sản xuất, chế biến đồ gỗ của một doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh yêu cầu trong thời gian tới, ngành lâm nghiệp cần đẩy mạnh, đa dạng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng. Đây là nguồn tài chính không chỉ hỗ trợ tích cực cho công tác bảo vệ và phát triển rừng mà còn có ý nghĩa trong việc góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Trong 6 tháng cuối năm 2021, ngành lâm nghiệp không được chủ quan trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch Covid-19, thiên tai tác động đến ngành lâm nghiệp; kịp thời, chủ động đưa ra các giải pháp ứng phó, đặc biệt cần tiếp tục quan tâm đến công tác trồng rừng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025". Đặc biệt, ngành lâm nghiệp cần phải tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng...

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM