leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: cand.com.vn 

Cụ thể, vừa qua, tỉnh Bắc Ninh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu Hồ và đoạn tuyến hai đầu cầu. Xét kiến nghị trên, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo: Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7394/VPCP-KTTH ngày 7-9-2020 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng ngân sách địa phương đầu tư quốc lộ qua địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu Hồ và đoạn tuyến hai đầu cầu trên Quốc lộ 38 địa bàn tỉnh Bắc Ninh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

HƯNG MẠNH