Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng CPĐT và cải cách TTHC của 10 bộ, ngành (Quốc phòng, Ngoại giao, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban dân tộc), ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP), thành viên Tổ công tác của Thủ tướng cho biết, 10/10 bộ, cơ quan đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Nhiều đơn vị đã áp dụng chữ ký số cá nhân trong gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Hầu hết các bộ, cơ quan đã triển khai kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia… Cùng với đó, về cơ bản, các bộ, cơ quan đã thực hiện tốt việc đánh giá tác động, rà soát, công bố, công khai TTHC; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Bộ Công Thương là bộ tiên phong thực hiện việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy, vẫn còn những hạn chế, vướng mắc trong triển khai cải cách TTHC, xây dựng CPĐT. Để việc triển khai xây dựng CPĐT có hiệu quả hơn, có ý kiến đề nghị cần có quy chế, quy định gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức, của cán bộ, công chức với công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Đồng thời, sớm ban hành Quy chế làm việc của Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hướng dẫn nghiệp vụ khai thác, sử dụng và vận hành Cổng dịch vụ công cấp bộ để tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Hệ thống tiếp nhận, phản ánh kiến nghị để thuận lợi tích hợp, chia sẻ trên hệ thống….

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ trong thời gian qua, thay đổi cơ bản tình trạng cát cứ, “của anh của tôi” đã từng tồn tại ở một số lĩnh vực. Theo đó, công tác cải cách TTHC, xây dựng CPĐT đã đạt được một số kết quả tích cực, có nhiều bước tiến quan trọng. Đặc biệt, việc xây dựng, triển khai CPĐT thời gian qua đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và quá trình triển khai, đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, hạn chế tham nhũng, tiêu cực, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, ngày 14-8 tới đây sẽ ra mắt Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đây là hạ tầng số thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; đồng thời công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị, các bộ đã làm tốt thì tiếp tục phát huy; đồng thời cố gắng khắc phục các thiếu sót như chưa sử dụng nhiều chữ ký số cá nhân hay chưa áp dụng gửi nhận văn bản điện tử ở cấp vụ, cấp phòng… Về việc tích hợp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu không chạy theo số lượng mà quan trọng là phục vụ người dân, hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: VŨ DUNG