Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những thành công quan trọng của đất nước 5 năm qua, nhất là năm 2020, giúp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng lên. Trong khó khăn, đất nước vẫn đạt được "mục tiêu kép"; đồng thời công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả quan trọng. Thanh tra Chính phủ là một trong những cơ quan đóng góp vào thành quả này.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng các cá nhân. Ảnh: QUANG HIẾU. 

Thủ tướng ghi nhận, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Thủ tướng nhấn mạnh: “Ngành thanh tra đã có nhiều thành tích nổi trội, có những kết luận thiết thực, đóng góp cho việc lập lại kỷ cương phép nước, đặc biệt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tạo được niềm tin cho nhân dân".

Đánh giá cao công tác xây dựng thể chế, Thủ tướng cho rằng, Thanh tra Chính phủ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật này; trình Chính phủ ban hành Nghị định 130 về kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, các đối tượng có liên quan để phòng, chống tham nhũng; tham gia sửa Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân...

leftcenterrightdel
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng khen tặng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: QUANG HIẾU.

Thủ tướng ghi nhận: "Đặc biệt, tinh thần, trách nhiệm, thái độ tích cực của Thanh tra Chính phủ trong triển khai giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội được thể hiện rõ. Nhiều cán bộ thanh tra xuất sắc, liêm chính, nêu gương. Uy tín của Thanh tra Chính phủ và hệ thống Thanh tra được nâng lên".

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu một số tồn tại, hạn chế mà Thanh tra Chính phủ cần quan tâm hơn nữa. Thanh tra ngành, nhất là sở, ngành ở địa phương vẫn còn nhiều hạn chế.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp để xây dựng kế hoạch thanh tra "sát, đúng” để phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trong đó có việc triển khai Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và 5 năm tới.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG HIẾU.

Ngành thanh tra phải tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng ngày 12-12-2020, đặc biệt là Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ngành thanh tra tổ chức triển khai hiệu quả định hướng kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng bảo đảm trọng tâm, hiệu quả, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu; chú ý thanh tra đột xuất.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu thanh tra của các cơ quan chức năng cần phối hợp, không được thanh tra chồng chéo để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân. Thanh tra Chính phủ phải triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về phối hợp công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, không để phát sinh "điểm nóng".

Ngành thanh tra tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, nhất là những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích; tích cực hơn nữa trong phòng ngừa và chủ động phát hiện xử lý đồng bộ, thay vì chỉ tập trung phát hiện hiện tượng để xử lý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung sửa đổi Luật Thanh tra 2010; xây dựng tổ chức, đơn vị thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

TTXVN