Quy định này tại Nghị định số 103/2021/NĐ-CP, ngày 26-11-2021, quy định chi tiết mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc, hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

leftcenterrightdel
Từ ngày 1-12, lệ phí trước bạ ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức được giảm 50%. 

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với các loại xe kể trên từ ngày 1-12-2021 đến 31-5-2022 sẽ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Nghị định cũng nêu rõ, từ ngày 1-6-2022 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Tin, ảnh: QUỐC HOÀN