leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2024 đạt 4,385 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó sản lượng thủy sản khai thác 1,953 triệu tấn; nuôi trồng thủy sản 2,431 triệu tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 4,355 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Về sản xuất giống thủy sản hiện cả nước có 7.256 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống với tổng sản lượng 166 tỷ con, trong đó, tôm giống bố mẹ nước lợ 7 cơ sở, tôm giống thương phẩm 2.267 cơ sở, 1.690 cơ sở sản xuất giống cá tra; giống nhuyễn thể 835 cơ sở, 112 cơ sở sản xuất giống cá biển, 195 cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt. Về nuôi trồng thủy sản: Nuôi biển có khoảng 9,2 triệu m3 lồng (4 triệu m3 nuôi cá biển; 5,2 triệu m3 lồng nuôi tôm hùm) và 55ha nuôi nhuyễn thể (sò, nghêu, trai, hàu, mực).

Nuôi thủy sản nước lợ với diện tích 674,5 nghìn ha, tăng 1,1% so với cùng kỳ (tôm nước lợ, tôm sú, tôm thẻ chân trắng) 666,5 nghìn ha, sản lượng 454,8 nghìn tấn. Diện tích nuôi cá tra 3.104 ha, giảm 2,8% diện tích so với cùng kỳ, sản lượng 832 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản lượng khai thác thủy sản 1,953 triệu tấn, trong đó sản lượng thủy sản khai thác trên biển 1,864 triệu tấn; khai thác nội địa (sông, hồ) 89 nghìn tấn.

leftcenterrightdel
Nuôi biển ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện cả nước có 85.980 tàu: Tàu cá có chiều dài từ 6-12 mét là 39.867 chiếc; tàu có chiều dài từ 12-15 mét là 16.561 chiếc; tàu có chiều dài từ 15-24 mét là 27.022 chiếc; tàu trên 24 mét là 2.530 chiếc.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thủy sản đã cấp 1.352 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác với khối lượng thủy sản các loại 15.461 tấn, trong đó cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác vào thị trường EU 1.152 giấy với khối lượng 12.616 tấn thủy sản các loại. Đồng thời, Cục Thủy sản đã tham mưu cho Bộ NN&PTNT công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các địa phương ven biển từ năm 2024-2029 là 29.552 giấy phép.

Cùng với đó, Cục Thủy sản cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10-4-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, Nghị quyết số 52 của Chính phủ để sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Cụ thể, Cục đã thành lập các Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), triển khai quyết liệt việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT VN) đến các địa phương; chuẩn bị việc với Thanh tra của EC lần thứ 5; tổ chức các đoàn kiểm tra chống khai thác IUU tại các địa phương.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.