Trong đó, đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán năm 2021; tiếp tục thực hiện các công tác quản lý, giám sát thường xuyên đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Đồng thời hỗ trợ phương thức báo cáo, công bố thông tin cho nhà đầu tư nước ngoài trong thời kỳ dịch Covid-19. 

Tính đến hết tháng 4, chỉ số VNIndex đạt 1239,39 điểm, tăng 4,0% so với cuối tháng trước và tăng 12,28% so với cuối năm 2020. Mức vốn hóa thị trường đạt 6.031,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cuối năm 2020, tương đương 95,8% GDP.  

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/tapchitaichinh.vn 

Còn đối với thị trường bảo hiểm, tính đến hết tháng 4, thị trường bảo hiểm hiện có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 20 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Tổng tài sản thị trường ước đạt 608.324 tỷ đồng (tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 101.471 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 506.853 tỷ đồng. Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 501.292 tỷ đồng (tăng 22,06% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.485 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 448.807 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 61.208 tỷ đồng (tăng 19,12% so với cùng kỳ năm 2020). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.241 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 41.967 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 4 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 11.775 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 126.929 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 1.770 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 14.718,157 tỷ đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 2.664.505 triệu đồng; kiến nghị khác 11.499,188 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 554,464 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước 1.147,810 tỷ đồng.

HOÀNG LAN