Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2021, đề ra phương hướng lãnh đạo năm 2022 và tổng kết, thông qua một số nội dung quan trọng khác.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bình Phước phát biểu tại hội nghị. 

Dù chịu tác động của dịch Covid-19 song Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết liệt lãnh đạo hoàn thành được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 8/15 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra, 5/15 nhóm chỉ tiêu gần đạt. Có 17/25 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đạt và vượt, 3 chỉ tiêu xấp xỉ đạt, 5 chỉ tiêu chưa đạt.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước đạt 12.810 tỷ đồng, vượt 68% dự toán Bộ Tài chính giao; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,3%, trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,9%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 15,3%... Cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển, ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 23,8%; công nghiệp - xây dựng chiếm 43,4%; dịch vụ chiếm 32,8%, trong đó kinh tế số chiếm 3,4%. GRDP bình quân đầu người đạt 74,1 triệu đồng, tăng 9,6% so với năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra nhiều biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nêu cao gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tăng cường liên kết vùng mở rộng thị trường, thu hút đầu tư…

Tin, ảnh: QUANG THẠCH