Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó đề ra giải pháp hiệu quả để phát triển kinh tế hợp tác xã trong thời gian tới.

Khẳng định sứ mệnh của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với chức năng quan trọng là giám sát và phản biện trong quá trình xây dựng pháp luật và thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước trong xã hội, trong nền kinh tế quốc dân, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá, việc triển khai hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng.

leftcenterrightdel
Nông dân tại một hợp tác xã thu hoạch rau sạch.  

Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, các kết luận của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Bí thư, xác định rõ vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã.

Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cần tổng hợp, phân tích kỹ thông tin, có đủ căn cứ lý luận và thực tiễn để kiến nghị xác đáng; tháo gỡ những nút thắt về vấn đề đất đai, vốn, đào tạo, quản lý, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường... để thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tin, ảnh: TTXVN