Chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 54-NQ/TW; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. 

Theo đồng chí Nguyễn Duy Hưng, sự phát triển của 11 tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước; quy mô kinh tế của vùng đứng thứ 2 trong 6 vùng của cả nước.

Tuy nhiên, sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế. Đặc biệt là giao thông vận tải chưa phát triển hài hòa. Theo đó, phải tạo được sự đồng bộ, liên hệ hạ tầng giao thông giữa các địa phương trong vùng để tạo tiền đề cho đầu tư, thu hút đầu tư và phát triển. Đặc biệt là kết nối các đô thị và xây dựng các đô thị hiện đại, đô thị thông minh như ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Nhấn mạnh kết cấu hạ tầng giao thông vận tải là lĩnh vực rất quan trọng đối với vùng Đồng bằng sông Hồng, tham luận tại hội thảo, các ý kiến nhấn mạnh, nhìn chung, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong vùng đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và địa phương quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư trong thời gian vừa qua; nhiều công trình giao thông có tính chất cửa ngõ lớn, hiện đại đã được xây dựng và phát huy hiệu quả. 

Tuy nhiên, hệ thống giao thông vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tồn tại những điểm nghẽn, thách thức lớn như tính liên kết vùng còn hạn chế, kết nối hạn chế giữa các tuyến hành lang kinh tế, vùng động lực và các cực tăng trưởng của vùng, hoạt động kết nối đa phương thức vận tải chưa hiệu quả, nguy cơ ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô, phát triển giao thông công cộng tại đô thị chưa có đột phá...

Vì vậy, có ý kiến đề xuất, cần rà soát, sửa đổi hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý, đề xuất thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù để huy động mọi nguồn lực và rút ngắn tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng cơ chế tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác đầu tư, quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng giao các địa phương là cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông...

Tin, ảnh: VŨ DUNG