leftcenterrightdel
Lũy kế thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: TTXVN 

Trong số đó, ngân sách Trung ương ước đạt 93,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 94,8% dự toán. Bộ Tài chính đánh giá, đến hết tháng 9-2022, có 5 khoản thu vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá nhân (đạt 108,8%), các khoản thu về nhà, đất (đạt 118,4%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 104,2%), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 113,3%) và thu khác ngân sách (đạt 116,2%). Tuy nhiên, vẫn còn hai khoản thu chưa bảo đảm tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước. Ước tính có 61/63 địa phương thực hiện thu nội địa 9 tháng đạt hơn 75% dự toán; 52/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 11 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ. Về chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi 9 tháng ước đạt hơn 1,086 triệu tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2021.

TTXVN