Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 2-2023 đạt 12.358 chiếc, tương ứng trị giá đạt 259,8 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 14.457 chiếc, với trị giá đạt 315 triệu USD.

Trong tháng 2 năm 2023, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 2 thị trường chính là nhập khẩu từ Thái Lan với 6.066 chiếc và nhập từ Indonesia với 4.797 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này đạt 10.863 chiếc, chiếm tới 88% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 2 có 9.672 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 196,8 triệu USD, chiếm tới 78,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm tới 26,3% (tương đương giảm 3.452 chiếc) so với tháng trước. Trong tháng 2-2023, không phát sinh thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xe ô tô trên 9 chỗ ngồi.

leftcenterrightdel

Tháng 2-2023: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 12.358 chiếc. Ảnh: VnMedia

Về xe ô tô vận tải, lượng xe làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 2 là 2.037 chiếc, với trị giá đạt gần 38 triệu USD; tăng 103,7% về lượng và tăng 50,2% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 1.134 chiếc xe có xuất xứ từ Indonesia, tăng 347%; xuất xứ từ Thái Lan là 646 chiếc, giảm 5,8% và xuất xứ từ Trung Quốc là 204 chiếc, tăng 374%... so với tháng trước.

Trong tháng 2, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 649 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 25 triệu USD, tăng 111,4% về lượng và tăng 51% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 566 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 125% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 87% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Tính chung lũy kế 2 tháng năm 2023, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 26.780 chiếc, tăng tới 96,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 22.797 chiếc, tăng 88,8% và ô tô vận tải là 3.031 chiếc, tăng mạnh tới 443%...

Về các loại linh kiện và phụ tùng ô tô, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2 có 326 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, tăng 6,9% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu có xuất xứ từ Hàn Quốc với 81 triệu USD, từ Thái Lan với 67 triệu USD, từ Trung Quốc với 56 triệu USD, từ Nhật Bản với 51 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 nước xuất xứ này đạt 255 triệu USD, chiếm tỷ trọng 78% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Tính chung lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2023, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện và phụ tùng ô tô đạt 631 USD, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

HOÀNG LAN