leftcenterrightdel
Cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang vận hành trên giàn khoan.

Cụ thể: Sản lượng khai thác dầu đạt 1,13 triệu tấn, vượt 3,7% kế hoạch tháng (trong đó: khai thác dầu ở trong nước đạt 0,95 triệu tấn vượt 3,6% kế hoạch tháng; ở nước ngoài đạt 0,12 triệu tấn, vượt 4,2 % kế hoạch tháng). Sản lượng khai thác khí đạt 0,92 tỷ m3, vượt 8,6% kế hoạch tháng. Sản xuất điện tháng 1 ước đạt 1,76 tỷ kWh; bằng 95,8% kế hoạch tháng. Sản xuất đạm tháng 1 ước đạt 142,94 nghìn tấn, vượt 4,4 % kế hoạch tháng. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 1 đạt 1,123 triệu tấn vượt 6,7% kế hoạch tháng.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn tháng 1 ước đạt 56,8 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn tháng 1 ước đạt 8,2 nghìn tỷ đồng./.

KIM ANH